Informacje nt przetwarzania danych osobowych (RODO) / plików cookies » szczegóły

{AE_MOTTO}

{AE_MOTTO_OPIS}

{AE_NAWIGACJA}


Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Firma PHU ASTE Paweł Solecki

MISJA FIRMY

Misją firmy "ASTE" jest dostarczanie naszym Klientom inteligentnych i skutecznych rozwiązań systemowych umożliwiających doskonalenie i rozwój systemów zarządzania organizacjami

Profil działalności firmy "ASTE"

Specjalizujemy się w procesowym projektowaniu systemów zarządzania od 1993 r.

Świadczymy usługi doradcze oraz szkoleniowe dotyczące wdrażania systemów m. in.:

Wdrażamy także Zintegrowane Systemy Zarządzania składające się z różnych Systemów Zarządzania.

Projektujemy i wdrażamy również takie systemy jak:

  • AQAP - system jakości dostawców produktów dla wojsk NATO,
  • ISO/TS 16949 - system jakości dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego (dla firm dostarczających wyroby na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego),
  • PN-EN ISO/IEC 17025 - system jakości dla laboratoriów badawczych,
  • WSK - wewnętrzny system kontroli dla firm produkujących towary podwójnego zastosowania,
  • HACCP - analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli w przemyśle spożywczym,
  • ISO 22000 - dla firm związanych z przemysłem spożywczym

(Pełny zakres naszych usług w dziale: Oferta).

Wdrożenia Systemów Zarządzania prowadzimy stosując sprawdzoną i zweryfikowaną podczas audytów jednostek certyfikujących metodykę aste.net.proces. Metodyka umożliwia sprawne wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania, a w przypadku zmian organizacyjnych - jego aktualizację.

Nasz Zespół Konsultantów i Ekspertów realizuje projekty i szkolenia na terenie Polski, Czech, Słowacji i Litwy.

Jakość świadczonych przez nas usług została doceniona zarówno przez Klientów (w postaci listów referencyjnych), jak i jednostki certyfikujące (w formie rekomendacji).

Nasze doświadczenie

Posiadamy doświadczenie w zakresie wdrażania systemów zarządzania, analiz funkcjonalnych, audytów w:

  • firmach prowadzących działalność usługową i produkcyjną reprezentujących wszystkie gałęzie gospodarki,
  • urzędach administracji publicznej i samorządowej
  • instytucjach takich jak szkoły, czy zakłady opieki zdrowotnej

Zaprojektowane przez nasz Zespół Konsultantów, wdrożone i funkcjonujące systemy zarządzania przeszły pozytywnie proces certyfikacji takich uznanych jednostek certyfikujących jak:

Współpraca

Aby doskonalić nasze usługi, być na bieżąco w tematach związanych z systemami zarządzania, oraz móc oferować naszym Klientom pełnowartościowy zakres usług współpracujemy z jednostkami certyfikującymi, uczelniami wyższymi oraz stowarzyszeniami - więcej informacji na stronie "Nasi Partnerzy"

Model realizacji procesu w metodyce ASTE.NET.PROCES

Model realizacji procesu w metodyce ASTE.NET.PROCES

Konsultanci

Nasz Zespół Konsultantów cechuje pełne zaangażowanie, dobra współpraca z Klientami i stała wymiana doświadczeń. Efektem takie formy współpracy jest ugruntowana na rynku usług doradczych dobra opinia oraz fakt, że jesteśmy polecani jako doradcy kolejnym firmom i instytucjom.

Nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania. W trakcie procesu wdrożenia konsultanci ściśle współpracują z Klientem pomagając opracować i wprowadzić w życie system zarządzania zgodny z wybraną normą ISO dostosowując go do specyfiki organizacji klienta.

Metodyka

Stosujemy własną sprawdzoną i doskonaloną metodykę ASTE.net.proces dzięki czemu Klient otrzymuje szablony procedur, które są dostosowywane w trakcie konsultacji do specyfiki działania i organizacji Klienta. Dla każdego projektu jest przygotowywany i realizowany Plan Jakości, który jest nadzorowany przez Specjalistę ds. Marketingu i Opieki nad Projektami. Projekty są realizowane zgodnie z programem działań i zakresem prac w projekcie.

Akredytacje

Posiadamy akredytacje PARP (Polska Agencja Przedsiębiorczości) w zakresie świadczenia usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Dotychczas kilkadziesiąt firm z sektora MSP, które podjęły współpracę z 'ASTE', otrzymało częściowy zwrot kosztów realizacji projektów w ramach programów pomocowych.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu i współpracy, która przyniesie sukces oraz obopólne korzyści!!

drukuj góra
data aktualizacji: 03.07.2017, 20:07
Źródło: opracowanie własne