Informacje nt przetwarzania danych osobowych (RODO) / plików cookies » szczegóły

{AE_MOTTO}

{AE_MOTTO_OPIS}

{AE_NAWIGACJA}


Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydarzenia związane z naszą firmą oraz naszymi Klientami

Certyfikat dla Urzędu Gminy Pawłowice
data publikacji: 24.05.2011

Urząd Gminy Pawłowice otrzymał w dniu 19.05.2011 certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 2001:2009. Na wręczeniu certyfikatu byli obecni m.in. pracownicy zaangażowani w realizację projektu, Piotr Furmanek z firmy certyfikującej IMQ S. A. oraz dr inż. Andrzej Solecki z firmy PHU ASTE wdrażającej system.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością było realizowane przez PHU "ASTE" w ramach projektu unijnego „Projekt na miarę potrzeb – Urząd Gminy Pawłowice” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Firma "ASTE" brała aktywny udział we wdrożeniu prowadząc szkolenia dla pracowników, konsultacje i audyty w Urzędzie Gminy.

Relacja na stronie Urzędu Gminy Pawłowice: "Potwierdzenie jakości"

Polska Nagroda Jakości dla ZWSS BELOS S.A.
data publikacji: 04.05.2008

11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone nagrody 12. edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. W kategorii małych i średnich firm laureatem tej nagrody zostały Bielskie Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego Belos S.A. Dyplom i statuetkę z rąk przedstawiciela premiera RP odebrał prezes Belosu Jerzy Szpineter, który powiedział: - Uzyskanie tytułu laureata jest podstawą do dumy i zadowolenia oraz przyczynia się do lepszego postrzegania firmy na rynku, ale też zobowiązuje nas do dalszej dbałości o jakość naszych produktów i doskonalenia organizacji zgodnie z zasadami TQM. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy tworzyli wspólnie ten sukces.

Belos jest wiodącym producentem osprzętu do napowietrznych linii elektroenergetycznych niskich, średnich i wysokich napięć, elektrycznych zespołów zasilających do elektrofiltrów oraz sprzętu dla górnictwa odkrywkowego i kopalni węgla kamiennego. Zakłady produkują 1600 wyrobów. W 2002 r. Belos otrzymał miejską nagrodę w konkursie Firma Roku, jest też posiadaczem Certyfikatu Rzetelny Partner Energetyki, laureatem Śląskiej Nagrody Jakości.

Firma "ASTE" wdrożyła w BELOS S.A. System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 oraz przeprowadziła cykl szkoleń z tematów: 'Zarzadzanie zespołami poprzez cele', 'Metoda SPC, czyli statystyczna kontrola procesu', 'Nowe wymagania dla systemów jakości sformułowane w normie ISO-9001:2000'.
Certyfikat dla "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej
data publikacji: 19.05.2006

18 maja 2006 w sali sesyjnej w bielskim Ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością oraz systemu HACCP w bielskiej firmie AQUA S.A. . Certyfikat zostały wręczone Panu Prezesowi mgr inż. Piotrowi Dudkowi przez Pana Dariusza Rycka z firmy Det Norske Veritas.

Certyfikat dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
data publikacji: 25.02.2005

24 lutego 2005 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością. Certyfikat zostały wręczone Panu Staroście mgr inż. Andrzejowi Płonce przez Panią Dyrektor BSI (British Standard Institution) dr Krystynę Stephens.
Certyfikat potwierdza zgodność działań Starostwa z normą PN-EN ISO 9001:2001.

Certyfikaty dla Urzędu Miasta Bielska-Białej
data publikacji: 31.12.2003

30 grudnia 2003 w bielskim Ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, w trakcie której nastąpiło wręczenie certyfikatów potwierdzających wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania.
Certyfikaty zostały wręczone Panu Prezydentowi mgr inż. Jackowi Krywultowi przez Wiceprezesa z PCBC (Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji).

drukuj góra
data aktualizacji: 02.01.2013, 22:01
Źródło: -