Informacje nt przetwarzania danych osobowych (RODO) / plików cookies » szczegóły

{AE_MOTTO}

{AE_MOTTO_OPIS}

{AE_NAWIGACJA}


Powiększ tekst Pomniejsz tekst

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007

Informacje ogólne o bhp

Celem systemu zarządzania BHP jest przeciwdziałanie wypadkom i chorobom zawodowym oraz awariom zagrażającym zdrowiu i życiu pracowników. Można tego dokonać przeprowadzając identyfikację zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz analizę ryzyka zawodowego.
Normą odniesienia, według której wdraża się System Zarządzania BHP jest norma PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007.

Dokumentacja systemu obejmuje m.in.:

 • politykę firmy z zakresu BHP,
 • procedury i instrukcje np.:
  • zasad prowadzenia procesów technologicznych i działań zgodnie z BHP
  • postępowanie w przypadku wystąpienia awarii czy wypadku przy pracy
  • postępowania z materiałami szkodliwymi lub niebezpiecznymi
  • udzielanie pierwszej pomocy itp.

Aby zapoznać się z naszym podejściem do wdrożeń zapraszamy na stronę: Nasze podejście


Główne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Dzięki wdrożeniu skutecznego systemu BHP można osiągnąć takie korzyści jak:

 • zmniejszenie liczb awarii lub wypadków
 • poprawę warunków pracy pracowników

Klienci, którzy wdrożyli System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z referencjami, których udzielili nam klienci.

Firmy oraz Urzędy:
 • ECOL Sp. z o.o., Rybnik (OHSAS 18001:2007)
 • ALUMETAL Sp. z o.o. , Kęty
 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
 • Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej,
 • Philips Lighting Bielsko Sp. z o.o. Bielsko-Biała,
 • PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w Tychach.


Zainteresowany ofertą?

Jeżeli chcą Państwo uzyskać ofertę zapraszamy do kontaktu!
Zadzwoń pod numer 601 533 098 lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się celem przedstawienia naszej oferty na System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Interesuje mnie System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007drukuj góra
data aktualizacji: 02.01.2013, 22:01